THAI KALI

THAI KALI COMPANY LIMITED - PROVIDING THE RESOURCE FOR SUSTAINABLE FUTURE

edit

News

แก้ไขข้อมูล
  • การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษัท ไทยคาลิจำกัด

    เมื่อวันนี้ 11 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเวที ครั้งที่ 1 จัดประชุมเวทีรับฟัง ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการทำเหมืองใต้ดิน ประเถทแร่โปแตซ คำขอที่ 5/2555 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด

Information

ปิดหน้าต่าง